Możliwości zastosowania diety MIND u pacjentów diabetologicznych

Możliwości zastosowania diety MIND u pacjentów diabetologicznych 

Dieta MIND, stanowiąca połączenie diet śródziemnomorskiej i DASH rekomendowana jest osobom z zaburzeniami funkcji poznawczych, ale oba te modele terapeutyczne z powodzeniem stosowane są w dietoterapii cukrzycy. Wyniki nielicznych badań obserwacyjnych są obiecujące, ale wymagają dalszych analiz [1].

Cukrzyca typu 2 wiąże się z 2,5-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera

Dane epidemiologiczne dotyczące osób z cukrzycą są niepokojące, rośnie także liczba osób dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera, szacuje się, że do 2015 roku liczba ta wzrośnie o około 3 miliony [2].  Dostępne dane literaturowe wskazują, że cukrzyca typu 2 wiąże się z 2,5-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera.

Choć dotychczas nie ustalono mechanizmów łączących tę chorobę z cukrzycą typu 2 oraz wpływu wieku i płci na jej występowanie, to wiadomym jest, że ten związek istnieje i że ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera można zmniejszyć poprzez wyrównanie w zakresie gospodarki węglowodanowej [3, 4].

Poznaj założenia diety MIND

Dieta MIND (z angielskiego MEDITERRANEAN – DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) to dieta, która wpływa na poprawę funkcji poznawczych oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, a także spowalnia postęp choroby, a działanie to wynika z korzystnego wpływu produktów spożywczych, które się rekomenduje w tej diecie.  Twórcy diety MIND wyróżnili 15 składników, spośród których 10 należy do produktów zalecanych („brain health”), a 5 do niezalecanych („unhealthy”) [1].

Szczególną rolę odgrywają w niej warzywa zielonoliściaste (np. jarmuż, szpinak, sałata). Największą skuteczność wykazano przy spożyciu co najmniej 6 porcji tygodniowo. Podobne działanie wykazano dla owoców jagodowych, zwłaszcza jagód i truskawek oraz dla orzechów. Zaleca się spożywanie tych produktów co najmniej 5 razy w tygodniu.

Pozostałe produkty zalecane to: nasiona roślin strączkowych produkty pełnoziarniste, ryby, drób, oliwa z oliwek i wino, natomiast niezalecane to czerwone mięso, masło i margaryna, ser żółty, ciasta i słodycze, produkty smażone i typu fast food. Zalecenia te są zgodne z rekomendacjami dla diabetyków.

 

Efektywność diety MIND

Główne badania wykazujące skuteczność diety MIND obejmowały grupy 960 osób, których średni wiek wynosił  81,4 roku oraz 923 osoby w wieku 58-98 lat, a średni okres obserwacji wynosił odpowiednio 4,7 i 4,5 roku. Pierwsze badania oparto na kwestionariuszu częstości spożycia wybranych produktów charakterystycznych dla diety MIND oraz podano uczestników ocenie funkcji poznawczych.

Wykazano, że wyższy indeks diety MIND, rozumiany jako stopień realizacji jej założeń, był skorelowany z wolniejszym pogarszaniem się funkcji poznawczych. W drugim badaniu weryfikowano skuteczność trzech modeli żywieniowych (dieta śródziemnomorska, DASH i MIND) w redukcji częstości występowania choroby Alzheimera. Podobnie, jak poprzednio, wykazano, że najmniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera łączyło się z najwyższym indeksem diety MIND.

 

Podsumowanie

W świetle obecnej wiedzy korzystny efekt diety MIND w zachowaniu funkcji poznawczych i poprawie jakości życia osób starszych, oparty jest przede wszystkim na przesłankach teoretycznych. Z uwagi na rosnącą liczbę osób z cukrzycą typu 2 oraz z chorobą Alzheimera, zasadnym wydaje się przeprowadzenie badan obserwacyjnych z zastosowaniem tej diety w populacji osób starszych z rozpoznaną cukrzycą typu 2.

Opracowanie: Katarzyna Kowalcze

Piśmiennictwo:

  1. Wieczorowska-Tobis K., Suwalska A.: Dieta MIND – co wiemy o jej efektywności. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii, 2016; 1: 5–8.
  2. Gaweł M, Potulska-Chromik A: Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona. Postępy Nauk Medycznych 2015;28(7):468-476.
  3. Trypka E., Leszek J.: Czy choroba Alzheimera jest cukrzycą III typu? Psychogeriatria Polska 2013; 11 (1):11-16
  4. Morris M.C., Tangney C.C., Wang Y. i wsp.: MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement., 2015; 11 (9): 1007–1014.
  5. Hiroyuki Umegaki; Insulin resistance in the brain: A new therapeutic target for Alzheimer’s disease; Journal of Diabetes Investigation; 2013, Volume 4, Issue 2, 150–151
ut sit accumsan venenatis id felis sed Praesent