Produkty funkcjonalne w żywieniu osób starszych

Opracowanie: Ewa Brzozowska-Wicherek

Produkty funkcjonalne w żywieniu osób starszych

W ostatnich latach żywność funkcjonalna staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Jej definicja brzmi: żywność może być uznawana za funkcjonalną, jeżeli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub kilka funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, a jej działanie prozdrowotne powinno być udokumentowane badaniami naukowymi [1].

Charakterystyka żywności funkcjonalnej

Żywność funkcjonalna to powszechnie spożywana żywność, przeznaczona zasadniczo dla wszystkich konsumentów. Jednak może być ona kierowana do osób szczególnie jej potrzebujących, o zwiększonym zapotrzebowaniu na niektóre składniki odżywcze lub zagrożonych określoną chorobą.

Działanie żywności funkcjonalnej polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób. Największą grupę produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej na polskim rynku stanowią przetwory mleczarskie, a także soki i napoje z dodatkiem witamin, składników mineralnych, błonnika pokarmowego i inuliny [2].

Forma i działanie żywności funkcjonalnej

Żywność funkcjonalna winna spełniać wiele kryteriów. Powinna mieć tradycyjną formę, nie może być w postaci tabletek, kapsułek czy innych środków farmaceutycznych. Może być produkowana konwencjonalnymi metodami technologicznymi, choć dopuszczalne jest też stosowanie pewnych modyfikacji, dzięki którym możliwe jest otrzymanie produktów wzbogaconych w określone substancje aktywne biologicznie lub też pozbawionych związków o niekorzystnym działaniu [3]. W organizmie powinna podlegać procesom związanym z trawieniem, wchłanianiem oraz wykorzystaniem w procesach metabolicznych w taki sposób, jak żywność tradycyjna .

Podział żywności funkcjonalnej

W literaturze światowej najczęściej można spotkać podział żywności ze względu na jej przeznaczenie lub ze względu na skład. Biorąc pod uwagę przeznaczenie, żywność funkcjonalną można podzielić m.in. na zmniejszającą ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, zmniejszającą ryzyko powstawania nowotworów, zmniejszającą ryzyko rozwoju osteoporozy, dla niemowląt, dla kobiet w ciąży i karmiących, dla sportowców i dla osób w wieku podeszłym. Ze względu na skład żywność funkcjonalną można podzielić na: żywność wzbogaconą, wysokobłonnikową, energetyzującą, niskosodową, niskocholesterolową i pro biotyczną [4, 5].

 

Bibliografia

 

[1] Krygier K. Żywność funkcjonalna – żywność XXI wieku, Przemysł Spożywczy 2002, nr 4: 2.

[2] Olędzka R. Nutraceutyki, żywność funkcjonalna – rola i bezpieczeństwo stosowania. Bromat. Chem. Toksykol. 2007, XL, 1-8.

[3] Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T. i wsp. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.

[4] Brzozowska A. Żywność wygodna – wybrane problemy wartości odżywczej, Przemysł Spożywczy 1993, nr 9: 234.

[5] Kudełka W., Łobaza D. Charakterystyka żywności funkcjonalnej, Zeszyty Naukowe UEK 2007, nr 743: 91–120.

porta. Praesent facilisis commodo sem, eget